Kommandantsdrift Logo

Kommandantsdrift Missie
Kommandantsdrift Primêr is 'n vennootskap waar onderwysers, leerlinge, ouers en die gemeenskap saam werk aan 'n toekoms vir ons kinders.

Beperkte hulpbronne tot ons beskikking word optimaal benut om sodoende geleenthede te skep vir ons leerders.

Hoë gehalte onderrig, verryk ons leerders en stel leerders in staat om geleenthede aan te gryp om sodoende 'n aanwins te wees in hul eie gemeenskap en ook vir ons land.

Die belangrike rol wat Landbou en klein gemeenskappe speel, in die groter prentjie van ons land, is van onskatbare waarde.

Deur selfvertroue in te skerp, moedig ons leerders aan om met vrymoedigheid deel te hê aan die skep van hul eie toekoms, sodat hul nie hoef terug te staan vir enige uitdagings wat die tegnologiese ontwikkelde wêreld bied nie.

Basic Education

Kommandantsdrift Visie
Kommandantsdrift

"Every Child Matters!"

Kommandantsdrift Nuus

Kommandantsdrift Poog

Hoë standaarde van leeraktiwiteite te handhaaf

Ons leerders te inspireër

Ons werk te geniet

Ingelig te bly en vooruit te gaan deur professionele ontwikkeling saam te werk as 'n span

'n Interessante en stimulerende kirrikulum aan te bied

Geleenthede te skep waar ouers, die gemeenskap en belangstellendes betrokke kan raak

Almal te waardeer en te respekteer.


Kommandantsdrift Mikpunte
Ons mikpunte vir leerders is om almal:

Gelukkig en gemotiveerde individue te wees,

Wat altyd hul beste WIL lewer

Opgewonde en aangemoedig te voel oor leeraktiwiteite

Kreatief te dink en te werk

Veilig, gewaardeerd en deel van 'n eenheid te voel

Goeie landsburgers te wil wees, wat verantwoordelikheid aanvaar vir hul medemens, die omgewing, ons land en die aarde

Eienskappe en vaardighede te ontwikkel wat hul nodig het in 'n vinnig veranderde, tegnologies gedrewe samelewing.

Wessa

MAVTECH
Kommandantsdrift Dankies
Copyright © 2018  ::  Kommandantsdrift Skool  •  Site by:  WebWorX